︎TERUG

COLOR PALET 
Copyright © 2023 Tina Stieger. All rights reserved.


︎BACK

TRENDREPORT & PRESENTATION

TEACHING AT FONTYS ILS FOR AMBIENTE 2020

The world is changing in a rapid way, but in which direction? Which new products and services will be relevant for the consumer of the future? As trends represent our lives in constant flux, they reflect who we are and why we do. Especially in times of fundamental structural changes, detecting and understanding trends enables us to unravel complexity. And act on it.

How can we make trends visible and more tangible in order to get a better understanding of possible futures?

Together with the students from 'Trendresearch & Concept Creation' Fontys ILS we created for this years Ambiente fair in Frankfurt the five consumer trends RADICAL ESCAPE, INTERWOVEN, BYPASS THE SYSTEM, UNCHAIN THE REBEL & HUMAN MIMICRY and presented them with visuals, materialization and daily trend tours.

Credits students: Anna Gehlen, Elena Dineva, Femke Verspaget, Ilsa Karssenberg, Sharon Verhoeks, Sanne Aalbers


    

            
            

            
Copyright © 2023 Tina Stieger. All rights reserved.


︎TERUG

TREND VISUALISATIE

AMBIENTE 2020 FONTYS ILS

De wereld verandert snel, maar in welke richting? Welke nieuwe producten en diensten zijn relevant voor de consument van de toekomst? Omdat trends ons leven voortdurend in beweging brengen, weerspiegelen ze wie we zijn en waarom we dat doen. Vooral in tijden van fundamentele structurele veranderingen stelt het opsporen en begrijpen van trends ons in staat om de complexiteit te ontrafelen. En daarnaar te handelen.

Hoe kunnen we trends zichtbaar en tastbaar maken om een beter inzicht te krijgen in mogelijke toekomsten?

Voor de beurs Ambiente in Frankfurt heb ik de studenten van 'Trendresearch & Concept Creation' Fontys ILS begeleid. Er werden de vijf consumententrends RADICAL ESCAPE, INTERWOVEN, BYPASS THE SYSTEM, UNCHAIN THE REBEL & HUMAN MIMICRY uitgewerkt en gepresenteerd met visuals, materialisatie en dagelijkse trendtours.

Met dank aan de studenten: Anna Gehlen, Elena Dineva, Femke Verspaget, Ilsa Karssenberg, Sharon Verhoeks, Sanne Aalbers

    

            
            

            
Copyright © 2023 Tina Stieger. All rights reserved.


︎BACK

TEXTILE AND
COLOUR IN SPACE

WORKSHOP FOR KVADRAT

The Danish textile brand Kvadrat is known for its unique use of colour and tactilty in its outstanding collections. For the Swiss Retail segment, I developed and realized various colour- and material workshops. The trainings offered inspirational inputs to the clients and demonstrated how colours and materials can be implemented in interior projects to create tactile spaces.

     Colour is interplay with material, structure, shape and light. We are surrounded by colours everyday. Blended or blocked, colours touch our tactile senses, consciously and unconsciously. In interior spaces, colour is strongly related to the material, its structure and tactility. Some colours are subtle and need contrasts to unfold their complete beauty. Others demand certain restraint in its use.
                                 
                                                 
             

Copyright © 2023 Tina Stieger. All rights reserved.


︎TERUG

TEXTIEL EN KLEUR IN DE RUIMTE

WORKSHOP VOOR KVADRAT

Het Deense textielmerk Kvadrat staat bekend om zijn unieke kleurgebruik en tactiliteit in zijn uitstekende collecties. Voor het Zwitserse Retail segment heb ik verschillende kleur- en materiaalworkshops ontwikkeld en gerealiseerd. De trainingen boden inspirerende input aan de klanten en demonstreerden hoe kleuren en materialen kunnen worden geïmplementeerd in interieurprojecten om tactiele ruimtes te creëren.


    Kleur is spel met materiaal, structuur, vorm en licht. We worden elke dag omringd door kleuren. Gemengd of geblokkeerd, kleuren raken onze emoties, bewust en onbewust. In binnenruimtes is kleur sterk gerelateerd aan het materiaal, de structuur en de tactiliteit ervan. Sommige kleuren zijn subtiel en hebben contrasten nodig om hun volledige schoonheid te ontvouwen. Andere vragen om een zekere terughoudendheid in het gebruik ervan.                                     
 
                                
             

Copyright © 2023 Tina Stieger. All rights reserved.